Nejlevnější povinné ručení
Limity
Odesláním nezávazné poptávky pro povinné ručení s garancí nejnižší ceny souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
  • Cenu nejlevnějšího povinného ručení garantujeme
  • Nebudeme vám volat pokud o to sami nepožádáte
  • Nebudeme vám nabízet nesouvisející finanční produkty s povinným ručením
  • K nabídce povinného ručení obdržíte bezkonkurenční věrnostní bonusy
  • Pomůžeme s výpovědí staré nevýhodné pojistné smlouvy povinného ručení

Povinné ručení

Vozidlo
SPZ
Limity
Odesláním nezávazné poptávky pro povinné ručení s garancí nejnižší ceny souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Akční výhody k nejlevnějšímu povinnému ručení

Povinné ručení s garancí nejnižší ceny

  • Cenu nejlevnějšího povinného ručení garantujeme
  • Nebudeme vám volat pokud o to sami nepožádáte
  • Nebudeme vám nabízet nesouvisející finanční produkty s povinným ručením
  • K nabídce povinného ručení obdržíte bezkonkurenční věrnostní bonusy
  • Pomůžeme s výpovědí staré nevýhodné pojistné smlouvy povinného ručení

Desatero jak vypovědět původní nevýhodné povinné ručení:

1. Výpovědí do 2 měsíců od sjednání povinného ručení

Tato možnost dovoluje pojistníkovi, který například vrátil vozidlo, nebo nalezl výhodnější nabídku povinného ručení, ukončit řádně platnost původního pojištění. Výpověď povinného ručení je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta. Platnost smlouvy pro povinné ručení zaniká až uplynutím této lhůty. .
.

2. Výpověď smlouvy povinného ručení ke konci pojistného období

Tento způsob výpovědi povinného ručení se je ideální, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď. Výpověď povinného ručení je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy povinného ručení.
.

3. Zánik povinného ručení z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.)

Ohlášení změny je na původním vlastníkovi vozidla, pojistníkovi, dědicovi a to bez zbytečného odkladu po změně vlastnictví. Povinné ručení není po změně vlastníka automaticky převoditelné na nového vlastníka, jedním z důvodů je růzzná delká bonusů a tudíž jiná cena povinného ručení. Žádost o ukončení pojištění je nutné podat písemně a to okamžitě po změně s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka. Povinné ručení zanikne dnem oznámení změny pojistiteli.
.

4. Zánik povinného ručení pro neplacení

Pokud zapomenete provést úhradu za povinné ručení , nebo se rozhodnete nezaplatit pojistné je nutné počítat s tím, že povinné ručení přestane platit. Zákon uvádí, že povinné ručení zaniká dnem který následuje po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce doručené pojistníkovi. Lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak k ukončení pojistky nedojde a nárok pojišťovny na platbu trvá i nadále!
.

5. Výpověď povinného ručení do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tento způsob výpovědi můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události. Výpověď je nutné odeslat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Povinné ručení zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.
.

6. Zánik povinného ručení je tak uskutečněn dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna).

Upozorňujeme, že pojišťovna není povinna na takovou dohodu o ukončení povinného ručení přistoupit (a zpravidla také nepřistupuje). Návrh dohody o ukončení povinného ručení dohodou je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.
.

7. Ukončení povinného ručení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla)

Pokud vozidlo přestalo fyzicky existovat a bylo zároveň vyřazeno z evidence vozidel. Žádost o ukončení je nutné podat písemně a to neprodleně s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla. Povinné ručení zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel
.

8. Ukončení povinného ručení z důvodu odcizení vozidla

Pokud majitel řádně nahlásil odcizení a nechce dál platit povinné ručení pošle pojišťovně žádost o ukončení povinného ručení písemně s přiloženým protokolem o odcizení vozidla od Policie ČR.
.

9. Výpověď povinného ručení do 14 dnů od uzavření on-line

Zákonná možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Rozhodnutí je nutné oznámit písemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovali on-line povinného ručení. Pojišťovna má nárok na proporcionální část za dobu, kdy povinné ručení platilo.
.

10. Zánik povinného ručení z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Pokud dojde jakýkoliv následující rok po sjednání povinného ručení ke změně ceny pojistného, z vyjímkou ponížení za bezeškodní průběh, může pojistník povinné ručení ukončit a to písemně oznámením pojišťovně.
.

povinné ručení
Povinné ručení je nabízeno společností Rimaxx s.r.o. na základě platné licence České národní banky (ČNB). Licence ČNB umožňuje Autopes.cz poskytovat klientům finanční produkty a spolupracovat s pojišťovnou.
Stále platíte nesmyslně vysoké povinné ručení?

Zadejte svoji e-mailovou adresu, SPZ Vašeho vozidla a Autopes.cz pohlídá výročí, kdy můžete opustit svojí drahou pojišťovnu.

Rovnout sjednat ?
Topování inzerátu

Chcete, aby byl Váš inzerát více vidět? Topněte si ho!

Topování inzerátu znamená jeho posunutí ve výpisu dopředu. První topování posouvá inzerát o 7 dnů, druhé o 6 dní, ..., sedmé o 1 den. Zaplatit lze pomocí Premium SMS nebo pomocí on-line platby.

Zaplatit on-line pomocí  

Topnutí pomocí SMS

Poukázku na topnutí inzerátu získáte zasláním SMS ve tvaru AUTOPES na telefonní číslo 90709. Následně Vám bude doručen kód, který vyplníte níže do kolonky Poukázka.

Cena jedné SMS je 50 Kč vč. DPH.

Službu technicky zajišťuje ComGate Payments, a.s., www.platmobilem.cz, služba je dostupná z T-Mobile, Vodafone a O2.

Podporované on-line platby, platby kartou a bankovním převodem:

Topování pomocí poukázky

Kolik přeplácíte za povinné ručení?

Autopes zjistí Váš aktuální bonus

« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 »
« Předchozí 1 2 3 4 538 1074 1611 2147 Další »